yetersiz sanitasyon

Sonuç olarak sağlıklı su kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılarak bu durum hayata geçirilmeye çalışılacaktır. Çünkü yaptığımız araştırmalara göre su kalitesi konusunda yeterli çalışmaların yapılmadığı gözlenmiştir.

Bir ülkede bu uygulamalardan sonra o ülkedeki paydaşlarla iş birliği yapılarak bir su kalitesi izleme ve denetim ağı oluşturulacak ve orada mevcut şartlarda bir su analiz laboratuvarı kurulacak gerekli eğitimler verilecek ve bu sistem hayata geçirilecektir.

Daha fazla bilgi edinin

Analiz Eğitimi

Afrikaya gidecek arkadaşların orada bakılması planlanan parametrelerin eğitimleri laboratuvar ortamında uzman kimyagerler tarafından verildi.

Daha fazla bilgi edinin

Mimarlar ve Mühendisler Odası Sakarya Şubesine Ziyaret

Dünya Sanitasyon Grubu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akif Aydın Afrika’da sürdürülebilir su yönetimi konu başlıklı sunumunda, su dan kaynaklı hastalıklar sanitasyon eksikliğinin insanlara olan etkilerinden bahsetti. Yaşanılan hastalıkların etkileri korunma yoları ve içme suyundan kaynaklı bu hastalıkların nasıl bertaraf edileceği konuları hakkında bilgiler verdi.
Dünya Sanitasyon Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yenihayat Afrika’da sürdürülebilir atıksu yönetimi konu başlıklı sunumunda, atıksuyunun yer altı su kaynaklarına karışması, bölgede en basit hijyen kurallarının ve tuvalet alışkanlığının dahi olmaması, çevre kirliliği ve alt yapı yetersizliği bir çok hastalığa neden olmaktadır. Bu konularda verilecek eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha fazla bilgi edinin